Junts Trenquem Barreres

Cursos de Llengua de Signes Accedir als cursos

Diccionari temàtic de llenguatge de signes catalá

El diccionari de signes que constitueixen elements bàsics per a la superació de les actuals barreres de comunicació que troben les persones sordes.

Aqueste diccionari augmenta dels 1.800 signes de la primera edició als 3.900 en aquesta segona, signes com els que es mostren a continuació que constitueixen elements bàsics per a la superació de les actuals barreres de comunicació que troben les persones sordes.

Vols aprendre a parlar amb les mans?

Matricula't al curs bàsic de llengua de signes catalana adreçat a:

Estudiants

Destinat a aquelles persones que cursen estudis relacionats amb el àmbit de la sordesa.

Educació especial

Respon de manera eficaç a les necessitats específiques que plantegen els alumnes.

Traball social

Orientats a personal especialitzat en la col·laboració i formació de connexions socials.

Infermeria

Especialitzats en aquells treballadors dedicats al sector sanitari.

Familiars de persones sordes

Adaptats als familiars de persones sordes que volen aprofundir en la llengua de signes.

Seguretat ciudadana

Enfocat a aquells professionals que tenen com a objectiu evitar la comissió de delictes.