Cursos

Impartim cursos de Llengua de Signes Catalana (LSC) des de fa gairebé 30 anys per tal de trencar barreres de comunicació i donar a conèixer la Comunitat Sorda.
Aquests cursos estan adreçats a totes les persones que vulguin conèixer la Comunitat Sorda i la seua Llengua.
Tots ells han tingut una grandíssima acollida entre els nostres alumnes que ens han permès créixer en el sector de la formació i obtenir un major prestigi. Conèixer més

Ensenyament

Orientats a professors i docents que necessiten tenir una preparació especifica per treballar amb alumnes que tenen dificultats auditives.

Pares i familiars

Adaptats als familiars de Persones Sordes que volen aprofundir en la Llengua de Signes Catalana LSC.

Sanitat

Cursos especifics de vocabulari sanitari adreçat als treballadors d'aquest sector.

Seguretat ciudadana

Enfocats als professionals d'aquests àmbits.

Vocabulari específic

Orientats a professors i docents que necessiten tenir una preparació especifica per treballar amb alumnes sords o amb dificultats auditives.