Els nostres serveis

Oferim serveis relacionats amb la Llengua de Signes Catalana LSC orientats a tots els sectors de la societat. Pots contactar amb nosaltres per telèfon 973 232 977 o per correu electronic.

01.

Intèrprets de Llengua de Signes Catalana LSC

Els intèrprets de Llengua de Signes Catalana son el pont de comunicació entre els usuaris signants i els oidors.
Disposem d'intèrprets que treballen en tots els àmbits com poden ser:

  • Legal - Reunions amb advocats, notaris, policia, tribunals, presons...
  • Negocis - Entrevistes de treball, reunions, conferències...
  • Educació - Ensenyament / aprenentatge durant les classes.
  • Metge - Cites, dentistes i altres professionals de la salut.
  • Events religiosos, socials i culturals.